Nawoord uit het programmaboekje

Orariumkoor De Lier heeft op 31 mei helaas concert gegeven.

Terugkijkend kunnen we gerust stellen dat het koor door de jaren heen voor heel veel mensen van grote betekenis is geweest. Dat blijkt ook wel uit het gegeven dat lidmaatschappen van 20, 30 en 40 jaar geen uitzondering waren met uitschieters tot zelfs 55 en 60 jaar, dan ben je toch het grootste deel van je leven verbonden geweest met het koor, en dat zegt toch wel iets.

109 Jaar word je niet zomaar, daar is veel voor nodig vooral waar het gaat om mensen die de vereniging op sleeptouw nemen: bestuursleden, vrijwilligers, leden van allerlei commissies,
mensen waar je, indien nodig, op terug kunt vallen. Gelukkig was dit bij Oratoriumkoor De Lier nooit een probleem en we zijn al die mensen heel veel dank verschuldigd voor hun enthousiaste en tomeloze inzet.

Maar ook de dirigenten die voor het koor hebben gestaan en de pianisten die de repetities hebben begeleid en er met elkaar voor hebben gezorgd dat het koor een hoog niveau kon bereiken en dat niveau heel lang hebben kunnen volhouden zijn we heel dankbaar.

Wanneer je dan een geweldig koor hebt, samen met dirigent en begeleidend pianist een schitterend concert hebt ingestudeerd moet het ook nog gefinancierd worden. Oratoriumkoor De Lier was in de gelukkige omstandigheid dat ze op een grote schare trouwe donateurs kon rekenen waarmee een financiële basis aanwezig was. Samen met vele adverteerders, sponsoren en fondsen konden de concerten bekostigd worden. Zonder hun steun hadden we niet kunnen doen wat we gedaan hebben.

En tenslotte: als je dat alles voor elkaar hebt gekregen en er komt niemand luisteren is het snel afgelopen. Gelukkig kon Oratorium-koor De Lier altijd rekenen op een grote groep vaste bezoekers, dank u wel voor uw applaus, het klonk ons als muziek in de oren.

Aan een heel lange, enerverende en muzikale reis langs heel mooie haltes is een einde gekomen, we hebben het eindstation bereikt. Helaas kwam dat eerder dan de bedoeling was maar je hebt het schema niet altijd in de hand. We zullen het koor gaan missen, De Lier zal het koor gaan missen, maar we kijken met liefde, met warmte, ook met emotie maar vooral met grote voldoening terug op een fantastische periode.

Terugkijkend zullen we het verleden als een mooie en dierbare herinnering meenemen naar de toekomst.
Met een hartelijke groet, mede namens bestuur en leden van Oratoriumkoor De Lier.

Fer Alsemgeest, voorzitter.

 

Boekje Oratoriumkoor De Lier

Oratoriumkoor De Lier, in 1915 begonnen als Chr. Zangvereniging
De Lofstem en daarna COV De Lofstem houdt op te bestaan na 109
enerverende jaren waarin vele schitterende, ontroerende en
imponerende concerten zijn uitgevoerd waarbij soms ook buiten de
gebaande paden werd getreden door werken uit te voeren die je niet zo
snel van een oratoriumkoor zou verwachten.
Het einde van een tijdperk op cultureel gebied in De Lier.
Over het reilen en zeilen van het koor heeft Frans Voskamp een mooi
boekje samengesteld van circa 50 pagina’s. Hierin worden vele feiten,
concerten en gebeurtenissen beschreven, vaak aan de hand van foto’s,
van heel lang geleden tot en met het laatste concert.
Heel interessant om eens terug te kijken op de lange geschiedenis van
Oratoriumkoor De Lier.
Wanneer u het boekje graag in uw bezit wilt krijgen kunt u dit vóór 1 juli
bestellen voor de belachelijk lage prijs van € 5,00 bij Fer Alsemgeest via
e-mail ferjoke@kpnmail.nl
Graag het aantal boekjes dat u wilt bestellen, uw naam, volledig adres
en contactgegevens opgeven.
U krijgt dan een betalingsverzoek en na ontvangst staat uw bestelling
gereserveerd.
Het boekje komt omstreeks half september beschikbaar en de volledige
opbrengst van de verkoop van de boekjes komt ten goede aan de
Voedselbank.

Van harte aanbevolen dus.